SUPERVIZARE PROFESIONALĂ PENTRU PSIHOLOGI ÎN DOMENIILE PSIHOLOGICE:
- PSIHOLOGIE CLINICĂ (începe o grupă nouă din 15.09.2019 - mai sunt 6 locuri libere)
- PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (începe o grupă nouă din 15.09.2019 - mai sunt 5 locuri libere)
- PSIHOLOGIA MUNCII ȘI ORGANIZAȚIONALĂ (7 locuri libere)
- PSIHOLOGIA SECURITĂȚII NAȚIONALE (8 locuri libere)BUCUREȘTI

14 septembrie 2019 - întâlnire de supervizare pentru domeniul:
- PSIHOLOGIE CLINICĂ - 09,00- 13,00
- PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ - 13,30-17,30

Supervizor profesional psihologie clinică și psihopedagogie specială, psihologia muncii și psihologia securității naționale, cu o experiență de 25 de ani: Comăneanu Maria
Condiţii de înscriere: psihologi cu drept de liberă practică în supervizare, specialitățile Psihologie Clinică, Psihopedagogie Specială, Psihologia Muncii și Psihologia Securității Naționale.

Supervizor profesional psihopedagogie specială, cu o experiență de peste 18 ani în domeniul logopediei, afaziei, consilierii psihologice, psihopedagogiei speciale: Borugă Bianca

Nr. Locuri: maxim 10 pentru fiecare specialitate

Cost:
- 180 ron/lună (specialitatile psihologie clinica si psihopedagogie speciala) si
- 200 ron/luna (specialitatile psihologia muncii si organizationala si psihologia apararii si securitatii nationale) - preţul stabilit de CPR cnf. - Art. 3. – (1) Prețul/onorariul lunar pentru activitatea de supervizare profesională nu poate fi mai mare decât contravaloarea unui procent de 25% din salariul lunar minim la nivel național.

Competenţe/Beneficii: la sfârşitul perioadei de supervizare se vor elibera/obține:
- Avizul Supervizorului
- Raportul de Activitate întocmit de Supervizor
- Raportul de Activitate întocmit de Supervizat
- Portofoliu care va conţine:
- Supervizare în redactarea a 3 cazuri și a lucrării de cercetare de cca. 50 pag. (pentru psihopedagogie specială) și 5 cazuri (pentru psihologie clinică) de evaluarea şi diagnoză a copiilor şi a familiei acestora cu întocmirea sub supervizare după reperele cerute la evaluarea CPR astfel încât
- Cunoașterea şi utilizarea a minim 10 instrumente de evaluare psihologică și psihodiagnoză;
- Cunoașterea și întocmirea unui aviz psihologic, concluzie psihologică, raport de evaluare si diagnoză a cazurilor.
- Supervizare în realizarea unui proiect de cercetare ( pentru psihopedagogie specială) după reperele cerute la evaluarea CPR: identificarea problemei, formularea obiectivelor şi ipotezelor de lucru, eşantionarea; alegerea metodelor şi strategiilor adecvate.
• Suport teoretic şi practic , Materiale de lucru , Format electronic al programului şi al mai multor materiale – teoretice,teste, fişe de evaluare, de lucru, programe de intervenție individualizate şi practice-scale de evaluare și notare.

Cât durează supervizarea?
Durata supervizării este de 1 an, conform Contractului de supervizare profesională.
Activitatea de supervizare este alcătuită din cca. 50 de ore de supervizare. Aceste ore se vor stabili de comun acord pe parcursul anului de supervizare. Întâlnirile se desfășoară la sfârșitul săptămânii (sâmbăta), împărțite în sesiuni de grup și sesiuni individuale (acestea se pot realiza și în cursul săptămânii, în funcție de programul supervizorului și al supervizatului).

Cum mă înscriu?
Înscrierile se fac online, pe site, cu specificatia - supervizare in domeniul: de ex. psihopedagogie speciala sau la numerele de telefon menționate.

Cum mă înscriu
Înscrierile se fac online, pe site, cu specificatia supervizare in domeniul: psihologie clinica sau psihopedagogie speciala sau psihologia muncii sau psihologia securitatii nationale sau la numerele de telefon menționate.


Pentru alte detalii te rugăm să ne contactezi prin email la: comaneanu_maria@yahoo.com sau la telefon (Luni-Vineri, orele 09.30–18.00): 0734 21 88 55 (Comăneanu Maria).