SUPERVIZARE PROFESIONALĂ PENTRU PSIHOLOGI ÎN DOMENIILE PSIHOLOGICE:
- PSIHOLOGIE CLINICĂ
- PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ
- PSIHOLOGIA MUNCII ȘI ORGANIZAȚIONALĂ
- PSIHOLOGIA SECURITĂȚII NAȚIONALE


BUCUREȘTI

22 SEPTEMBRIE 2018
ora 09,30 - întâlnire de supervizare în domeniile:

- PSIHOLOGIE CLINICĂ
- PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ

Supervizor profesional psihologie clinică și psihopedagogie specială, psihologia muncii și psihologia securității naționale, cu o experiență de peste 23 de ani: Comăneanu Maria
Condiţii de înscriere: psihologi cu drept de liberă practică în supervizare, specialitățile Psihologie Clinică, Psihopedagogie Specială, Psihologia Muncii și Psihologia Securității Naționale.
Nr. Locuri: maxim 10 pentru fiecare specialitate
Cost: 180 ron/lună - preţul stabilit de CPR cnf. - Art. 3. – (1) Prețul/onorariul lunar pentru activitatea de supervizare profesională nu poate fi mai mare decât contravaloarea unui procent de 25% din salariul lunar minim la nivel național.

Competenţe/Beneficii: la sfârşitul perioadei de supervizare se vor elibera/obține:
- Avizul Supervizorului
- Raportul de Activitate întocmit de Supervizor
- Raportul de Activitate întocmit de Supervizat
- Portofoliu care va conţine:
- Supervizare în redactarea a 3 cazuri (pentru psihopedagogie specială) și 5 cazuri (pentru psihologie clinică) de evaluarea şi diagnoză a copiilor şi a familiei acestora cu întocmirea sub supervizare după reperele cerute la evaluarea CPR astfel încât
- Cunoașterea şi utilizarea a minim 10 instrumente de evaluare psihologică și psihodiagnoză;
- Cunoașterea și întocmirea unui aviz psihologic, concluzie psihologică, raport de evaluare si diagnoză a cazurilor.
- Supervizare în realizarea unui proiect de cercetare ( pentru psihopedagogie specială) după reperele cerute la evaluarea CPR: identificarea problemei, formularea obiectivelor şi ipotezelor de lucru, eşantionarea; alegerea metodelor şi strategiilor adecvate.
• Suport teoretic şi practic , Materiale de lucru , Format electronic al programului şi al mai multor materiale – teoretice,teste, fişe de evaluare, de lucru, programe de intervenție individualizate şi practice-scale de evaluare și notare.

Cum mă înscriu
Înscrierile se fac online, pe site, cu specificatia supervizare in domeniul: psihologie clinica sau psihopedagogie speciala sau psihologia muncii sau psihologia securitatii nationale sau la numerele de telefon menționate.

Pentru domeniile psihologia muncii si psihologia securitatii nationale - data de desfasurare va fi stabilita pentru sfarsitul lunii septembrie 2018.

Pentru alte detalii te rugăm să ne contactezi prin email la: comaneanu_maria@yahoo.com sau la telefon(Luni-Vineri, orele 09.00–14.00): 0734 21 88 55 (Comăneanu Maria).