SUPERVIZARE PROFESIONALĂ PENTRU PSIHOLOGI ÎN
PSIHOLOGIE CLINICĂ ȘI PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ sau PSIHOLOGIA MUNCII ȘI PSIHOLOGIA SECURITĂȚII NAȚIONALE


BUCUREȘTI

20.MAI.2017

Supervizor profesional psihologie clinică și psihopedagogie specială, psihologia muncii și psihologia securității naționale, cu o experiență de peste 23 de ani: Comăneanu Maria
Condiţii de înscriere: psihologi cu drept de liberă practică în supervizare, specialitățile Psihologie Clinică, Psihopedagogie Specială, Psihologia Muncii și Psihologia Securității Naționale.
Nr. Locuri: maxim 10 pentru fiecare specialitate
Cost: 150 ron/lună (pentru domeniile: psihologie clinică și psihopedagogie specială) - preţul stabilit de CPR cnf. - Art. 3. – (1) Prețul/onorariul lunar pentru activitatea de supervizare profesională nu poate fi mai mare decât contravaloarea unui procent de 25% din salariul lunar minim la nivel național.
Competenţe: la sfârşitul perioadei de supervizare se vor elibera:
- Avizul Supervizorului
- Raportul de Activitate întocmit de Supervizor
- Raportul de Activitate întocmit de Supervizat
- Portofoliu care va conţine:
1.Trei cazuri (psihopedag.spec.) și cinci cazuri (p.clinică) de evaluarea şi diagnoză a copiilor şi a familiei acestora cu întocmirea sub supervizare după reperele cerute la evaluarea CPR astfel încât
- să cunoască şi să utilizeze minim 2 instrumente de psihodiagnoză;
- să întocmească un raport de evaluare si diagnoză a cazurilor.
2.Un proiect de cercetare ( doar la psihopedag.spec.)cu întocmirea sub supervizare după reperele cerute la evaluarea CPR: identificarea problemei, formularea obiectivelor şi ipotezelor de lucru, eşantionarea; alegerea metodelor şi strategiilor adecvate.
• Suport teoretic şi practic , Materiale de lucru , Format electronic al programului şi al mai multor materiale – teoretice , programe de intervenție individualizate şi practice-scale, teste, fişe de evaluare, de lucru.

Cum mă înscriu
Înscrierile se fac online, pe site, cu specificatia supervizare in domeniul: psihologie clinica sau psihopedagogie speciala sau psihologia muncii sau psihologia securitatii nationale sau la numerele de telefon menționate.

 
Pentru alte detalii te rugăm să ne contactezi prin email la: comaneanu_maria@yahoo.com sau la telefon(Luni-Vineri, orele 09.00–14.00): 0734 21 88 55 (Comăneanu Maria).