Duminica 25 Noi 2018 - 25 Noi 2018 Inscrierile s-au incheiat
  • Credite acordate: -
  • Numar de ore: 5
  • Cost / persoana: 180 Lei
Judet: BUCURESTI
Localitate: Sector 1
Formular indisponibil
Supervizare Profesionala Psihopedagogie Speciala - București

Supervizare Profesionala Psihopedagogie Speciala

SUPERVIZARE PROFESIONALĂ PENTRU PSIHOLOGI ÎN DOMENIILE PSIHOLOGICE:

- PSIHOLOGIE CLINICĂ (nu mai sunt locuri)
- PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (ÎNCEPE O GRUPĂ NOUĂ din 23.03.2019)
- PSIHOLOGIA MUNCII ȘI ORGANIZAȚIONALĂ (4 locuri libere)
- PSIHOLOGIA SECURITĂȚII NAȚIONALE (5 locuri libere)

BUCUREȘTI

26 MAI 2019 - ora 09,00 - întâlnire de supervizare pentru domeniul:

- PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (mai sunt 4 locuri)

Supervizor profesional psihologie clinică și psihopedagogie specială, psihologia muncii și psihologia securității naționale, cu o experiență de peste 23 de ani: Comăneanu Maria
Supervizor profesional psihopedagogie specială, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniul logopediei, afaziei, consilierii psihologice, psihopedagogiei speciale: Borugă Bianca

Condiţii de înscriere: psihologi cu drept de liberă practică în supervizare, specialitatea Psihopedagogie Specială.
Nr. Locuri: maxim 10
Cost: 180 ron/lună (specialitatile psihologie clinica si psihopedagogie speciala) si 200 ron/luna (specialitatile psihologia muncii si organizationala si psihologia apararii si securitatii nationale) - preţul stabilit de CPR cnf. - Art. 3. – (1) Prețul/onorariul lunar pentru activitatea de supervizare profesională nu poate fi mai mare decât contravaloarea unui procent de 25% din salariul lunar minim la nivel național.

Competenţe/Beneficii: la sfârşitul perioadei de supervizare se vor elibera/obține:
- Avizul Supervizorului
- Raportul de Activitate întocmit de Supervizor
- Raportul de Activitate întocmit de Supervizat
- Portofoliu care va conţine:
- Supervizare în redactarea a 3 cazuri și a lucrării de cercetare de min. 50 pag. (pentru psihopedagogie specială);
- Cunoașterea şi utilizarea a minim 10 instrumente de evaluare psihologică și psihodiagnoză;
- Cunoașterea și întocmirea unui aviz psihologic, concluzie psihologică, raport de evaluare si diagnoză a cazurilor.
- Supervizare în realizarea unui proiect de cercetare după reperele cerute la evaluarea CPR: identificarea problemei, formularea obiectivelor şi ipotezelor de lucru, eşantionarea; alegerea metodelor şi strategiilor adecvate.
• În cadrul supervizării, după fiecare întâlnire se va asigura supervizaților:
- Suport teoretic şi materialele folosite la activitățile practice,
- Materiale de lucru ,
- Modele de cazuri,
- Format electronic al programului şi al mai multor materiale – teoretice, teste, fişe de evaluare, de lucru, programe de intervenție individualizate şi practice-scale de evaluare și notare.

Cât durează supervizarea?
Durata supervizării este de 1 an, conform Contractului de supervizare profesională.
Activitatea de supervizare este alcătuită din 60 de ore de supervizare. Aceste ore se vor stabili de comun acord pe parcursul anului de supervizare. Întâlnirile se desfășoară la sfârșitul săptămânii (sâmbăta), împărțite în sesiuni de grup și sesiuni individuale (acestea se pot realiza și în cursul săptămânii, în funcție de programul supervizorului și al supervizatului).

Cum mă înscriu?
Înscrierile se fac online, pe site, cu specificatia - supervizare in domeniul: psihopedagogie speciala sau la numerele de telefon menționate.

 
Pentru alte detalii te rugăm să ne contactezi prin email la: comaneanu_maria@yahoo.com  sau la telefon (Luni-Vineri, orele 09.30–18.00): 0734 21 88 55 (Supervizor Profesional Psihologie: Comăneanu Maria).