Duminica 17 Mar 2019 - 17 Mar 2019 Au mai ramas 59 zile
  • Credite acordate: 10
  • Numar de ore: 10
  • Cost / persoana: 230 Lei
Judet: BUCURESTI
Localitate: Sector 1
Formular inscriere

Curs-M2-Evaluare Complexa-Raport Psihologic-Plan Interventie-Tehnici Psihometrice si Proiective

<EVALUAREA COMPLEXA PSIHODIAGNOSTICA SI PSIHOPEDAGOGICA - ALCATUIREA RAPORTULUI/PROFILULUI PSIHOLOGIC SI PLANUL DE INTERVENTIE PERSONALIZAT>
EVALUAREA PRIN TEHNICI PSIHOMETRICE SI TEHNICI PROIECTIVE
MODUL 2

*CURSUL POATE FI ACHIZITIONAT SI DIN CATALOGUL SEAP - COD SEAP-CPV: 80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)

Acest curs se va susţine pe tot parcursul anului la o dată ulterioară definitivării formării grupei şi de comun acord cu participanţii. De asemenea, poate fi susţinut în orice localitate, cu condiţia formării unei grupe de cursanţi (min.15 pers.) cu includerea unui cost suplimentar min. de deplasare (variabil în funcţie de localitate).

10 credite/fiecare comisie
acordate de Colegiul Psihologilor din România
Comisiile: Psihologie Clinica si Psihologie Educationala si Şcolara
(psihologie educationala, consiliere scolara si vocaționala; psihopedagogie speciala)

(Participarea la modulul 1/2 nu este obligatorie/conditionată de participarea si la modulul 1/2.)

(testele cvasiproiective: T3P, 6PSM si Modelul BASIC PH, Testul de asociere, Testul Atomul Social-varianta de lucru pentru individual și varianta pentru grup- 4 teste proiective bazate pe tehnica povestii desenate; Povestile metaforice și Cardurile psihologice- prezentare studii caz)

LOCALITATEA/DATA:

BUCURESTI - 17.MARTIE.2019

ADRESABILITATE
Cursul se adresează studentilor, masteranzilor, psihologilor clinicieni, consilierilor psihologici, consilierilor scolari, psihoterapeutilor, asistentilor sociali, psihopedagogilor, consilierilor pentru dezvoltare personala, consilierilor vocaționali si oricaror altor persoane interesate de evaluarea clientului in vederea demararii proceselor de dezvoltare personala, de evaluarea clinica necesara inceperii unei terapii cu clientul copil, adolescent si adult. Este un curs potrivit pregatirii celor care au obtinut specializarea/calificarea profesionala Consilier pentru Dezvoltare personala, Consilier Vocational, Consilier pentru Orientarea in Cariera, invatatori, educatoare, tuturor celor interesati de aceste subiecte.


CERTIFICARE:
La final, se acorda:

- CERTIFICAT AUTORIZAT Colegiul Psihologilor din Romania – cu 10 credite profesionale, pentru psihologii atestati in cadrul CPR pentru comisiile: Psihologie Clinica, Psihoterapie si Psihologie Educationala si Scolara (psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala; psihopedagogie speciala),

- DIPLOMĂ SPECIALA de participare la curs de perfectionare profesionala continua, necesar la dosarul personal pentru cadrele didactice,

- Studentii care nu sunt inca atestati ca psihologi in cadrul Colegiului Psihologilor din Romania sau studentii de la alte specialitati, vor primi ADEVERINTA de participare 30/60 ore (aplicatia practica ulterioara si cazuistica proprie putand fi folosita ca si certificare de practica) din partea ACCDU – Phoenix.
Ceilalti participanti care sunt absolventi, dar nu sunt atestati ca psihologi in cadrul Colegiului Psihologilor din Romania vor primi DIPLOME DE PARTICIPARE din partea ACCDU – Phoenix.

- Consilierii pentru Dezvoltare Personala, Consilierii Vocationali si alti participanti, vor primi DIPLOME DE PARTICIPARE din partea ACCDU - Phoenix.

*** La finalul celor 2 module, Asociația CCDU-Phoenix, va elibera o DIPLOMĂ DE ONOARE care va asigura absolvenților posibilitatea pe viață de a participa la aceste 2 cursuri, oriunde se vor desfășura în țară, oricare vor fi formatorii din acea perioadă. Poate veți dori să aflați informații noi, care în mod cert vor apare de-alungul timpului în cadrul cursurilor, poate veți dori să recapitulați pașii de aplicare ai acestor tehnici de evaluare psihometrice, cvasi-proiective, proiective și de intervenție în consilierea primară, poate veți dori să retrăiți momentele de proprie descoperire, momentele de împărtășire ale altor participanți în cadrul unei alte grupe.

TEMATICĂ: Cursul se desfăşoară interactiv, având ca principale scopuri: integrarea atât a elementelor teoretice prezentate în tematică, de care nu ne putem dispensa, cât şi a celor practice, de care avem nevoie pentru înţelegerea şi aplicarea lor în lucrul propriu-zis.
Cursul se axează, încă de la început, pe înţelegerea importanţei formării atitudinii şi stilului propriu terapeutic, pe conştientizarea dobândirii abilităţilor proprii - practice de lucru prin aplicarea corectă a diferitelor teorii, tehnici şi metode de lucru terapeutic – care în final ne reprezintă.

A se studia Tematica de Curs detaliată mai jos.

TEMATICA CURSULUI

1. Evaluarea Complexă Psihodiagnostică şi Psihopedagogică; Protocol de cunoaştere şi caracterizare - ghid de observaţie şi interviu

* prezentarea unui model şi ghid cadru de înregistrare a informaţiilor/rezultatelor şi prezentarea unor tehnici de construire a acestora prin adaptarea la persoana evaluată pentru alcătuirea dosarului clientului:

- Fișa de cosemnare a solicitării de intervenție psihologică/psihopedagogică (evaluare psihologică/asistență sau consiliere psihologică/psihopedagogică primară);

- Fișa de consemnare semne de risc crescut la copii, folosită de specialiștii din instituții;

- Acordul și Contractul Psihologic/Psihopedagogic - modele;

- Fișa Anamnestică pentru copil și Ghidul de completare al acestui tip special de fișă/ Fișa de cunoaștere și caracterizare pentru adolescent și adult/ Fișa de cunoaștere adult;

- Fișă de evaluare pe categorii de vârstă;

- Protocolul de cunoaştere şi caracterizare prin observaţie şi interviu și Ghidul de completare.

2. Incursiune în parcurgerea nivelelor de realizare a unei evaluari: de la interviu,  aplicarea şi experimentarea instrumentelor de evaluare, interpretarea rezultatelor şi până la redactarea raportului de evaluare/profilul psihologic/concluziile evaluării.

* Fișa de caracterizare psihopedagogică/ Fișa Psihologică /caracterizarea psihologică – metode, modalităţi şi mijloace utilizate în evaluarea psihologică care vin în sprijinul completării acestora;

* Aplicare de instrumente de evaluare psihologică psihometrice și proiective şi modalitatea de evaluare:

- Teste de evaluare a capacității cognitive împărțite pe instrumente de determinare a aptitudinii cognitive generale ( Scala de evaluare a dezvoltarii psihoindividuale-Evaluarea potențialului de învățare) și instrumente de evaluare și stabilire a coeficientului de inteligență (Q.I)- ca instumente de evaluare psihometrice;

- Testul Goodenough - Aplicarea desenului persoanei umane ca test de inteligență sub forma desenului D.A.M. (,,Draw a man” – testul Omulețului/Persoanei) abordând atât aspectul psihometric al probei (posibilitatea de a determina gradul de dezvoltare în funcție de aptitudinile de a desena o persoană), cât și importanța acestuia în evaluarea psihologică de tip proiectiv;

- Teste de evaluare a temperamentului, ca latură a personalității neschimbabilă dar educabilă;

- Teste de evaluare a nivelului stimei de sine și imaginii de sine;

- Teste de evaluare a competenţei interpersonale şi atitudinale/comportamentale;

- Scala-Harta psihopedagogică a atitudinilor şi comportamentelor;

- Fișă de depistare a tulburărilor de comportament;

- Scala de acceptare a celorlalți;

- T.A.T. Testul de Aperceptie Tematica, sau TAT, ca o trecere de la tehnicile psihometrice de mai sus către cele proiective care urmărește să evalueze modelele de gândire, atitudinile față de sine și față de ceilalți, capacitatea observațională și răspunsurile emoționale ale subiectului la un material structurat.

- C.A.T. Testul Aperceptiei pentru Copii (TAC), este versiunea pentru vârste cuprinse între 3 și 10 ani cunoscutului TAT și vizează investigarea personalității prin intermediul semnificațiilor psihodinamice provenind din interpretarea unor stimuli perceptivi standardizați;

- Fabulele DUSS - un altfel de instrument care ne permite să aducem la lumină bazele ascunse și inconstiente ale anumitor comportamente manifeste, prin intermediul căruia pot fi identificate complexele inconștiente, probleme neexprimate sau manifestate;

- Scale psihometrice de evaluare a unor paliere ale personalității precum: emotivitatea, sociabilitatea, ostilitatea, sinceritatea;

- Testul Lusher - Limbajul culorilor: sau “proiecția cromatică“-stabilirea unui profil psihologic doar prin această tehnică;

- Cardurile psihologice.

* aplicaţie practică referitoare la modalitatea de completare pe fiecare dimensiune a fișei psihologice/psihopedagogice a rezultatelor, utilizând limbajul de specialitate. 

NOU- modalitate de completare a Modelului de Fișă Psihologică din Anexa 8 a Ordinului nr.1985/1305/5805/2016 emis de MMFPSPV, MS, MENCS.

* întocmirea unui profil psihologic 

*redactarea raportului de evaluare, recomandările şi comunicarea rezultatelor, obiectivele terapeutice 

* exemple de fişe, rapoarte de evaluare completate, studii de caz. 

3. Programul de servicii personalizat - ce este și cum se realizează
* depistarea şi stabilirea în urma evaluării a responsabilităţilor, identificarea resurselor şi a serviciilor disponibile în comunitate

4. Programul de intervenţie terapeutică personalizat - componență și mod de alcătuire
* depistarea şi stabilirea în urma evaluării a nivelului pe toate ariile de dezvoltare, evidenţierea celor deficitare şi stabilirea unor finalităţi educaţionale şi terapeutice.

5. Studii de caz (delimitări conceptuale clinice şi investigative, exemplificare)

COST:
1 zi - 230 ron pentru studenti/masteranzi/cadre didactice/consiieri pentru dezvoltare personala, consilieri vocationali
PARTICIPANȚII LA ALTE CURSURI ALE ASOCIAȚIEI AU REDUCERE LA 200 ron

1 zi - 250 ron pentru psihologii autorizati CPR
PARTICIPANȚII CARE SOLICITĂ CREDITE CPR ȘI AU FOST LA ALTE CURSURI ALE ASOCIAȚIEI AU REDUCERE LA 220 ron

IN PRETUL CURSULUI SUNT INCLUSE
Mapa cu suport de curs
Materiale de lucru
Format electronic al cursului si al mai multor materiale teoretice
programe de interventie individualizate si practice-scale
Teste si fise de evaluare

Pentru inscrieri solicitați FORMULARUL SPECIAL DE ÎNSCRIERE la adresa de email: comaneanu_maria@yahoo.com (detalii telefonice la 0734218855 Comaneanu Maria)

DATA LIMITĂ ÎNSCRIERE:
Înscrierea se consideră confirmată abia după achitarea unui avans (50 ron) din costul integral al cursului până la data de 04.03.2019 (şi anunţarea în mod individual a acestui lucru prin e-mail pentru a putea verifica şi trimite confirmarea finală de înscriere).
Cealaltă parte din cost, se achită în prima zi a cursului, atunci când are loc înmânarea mapei cu documentaţia de curs, materialele de lucru.
Achitarea acestui avans are o raţiune pur organizatorică → certitudinea formării grupei, pregătirea echipei asociaţiei cu mape, diplome, sală.
! Dacă acest curs se va amâna pe motivul neconstituirii grupei (lucru transmis cu cel puţin 5 zile înainte) şi nu se doreşte păstrarea plăţii avansului, acesta va fi restituit după ce se trimite: un nr. de cont, numele/prenumele, cnp-ul/datele instituţiei, pentru returnare prin internet banking.

Acte necesare participării: BI/CI

Plata se face cu specificaţia: „Bucuresti E2” la:

CONT BANCAR:

ASOCIATIA CENTRUL DE COMUNICARE SI DEZVOLTARE UMANĂ-PHOENIX
Sediul: str. Şos. Vitan-Bârzeşti, nr. 5-7, sector 4, București
CIF: 30709765
Contul Bancar: RO80BTRLRONCRT0296446901
Banca: Banca Transilvania

COORDONATORI CURS:
Psiholog clinician principal/ Psihopedagog principal/Psihoterapeut specialist/Supervizor psihologie clinica si psihopedagogie speciala - Comaneanu Maria

Invitaţi Speciali: practicieni logopezi şi psihodiagnosticieni, din domeniul activităţii logopedice şi de psihodiagnoză a copiilor normali şi copiilor cu cerinţe speciale, din domeniul psihologiei şcolare, psihologiei clinice.

*Asociația CCDU-PHOENIX își rezervă dreptul de a-și alege și/sau păstra clienții.