Luni 01 Ian 2018 - 31 Dec 2018 Acest curs se desfasoara pe toata perioada anului
  • Credite acordate: 10
  • Numar de ore: 10
  • Cost / persoana: 250 Lei
  • Tematica: Descarca
Judet: BUCURESTI
Localitate: Sector 4
Formular inscriere
Curs Evaluare Complexa-Raport Psihologic-Plan Interventie - Bucuresti

Curs Evaluare Complexa-Raport Psihologic-Plan Interventie - Bucuresti

<EVALUAREA COMPLEXĂ PSIHODIAGNOSTICĂ ŞI PSIHOPEDAGOGICĂ - ALCĂTUIREA RAPORTULUI/PROFILULUI PSIHOLOGIC ŞI PLANUL DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT>

10 credite CPR
10 ore
DUBLA CREDITARE:
Psihologie Clinica, Psihoterapie si Psihologie Educationala si Scolara
(psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala; psihopedagogie speciala)

Vineri 13 OCTOMBRIE 2017 - BUCUREȘTI

Acest curs se va susţine pe tot parcursul anului la o dată ulterioară definitivării formării grupei şi de comun acord cu participanţii. De asemenea, poate fi susţinut în orice localitate, cu condiţia formării unei grupe de cursanţi (min.15 pers.) cu includerea unui cost suplimentar min. de deplasare (variabil în funcţie de localitate).

COST: 250 RON /persoană

În acest preţ sunt incluse:
• Mapă cu suport de curs , Materiale de lucru , Format electronic al cursului şi al mai multor materiale – teoretice , programe de intervenție individualizate şi practice-scale, teste, fişe logopedice de evaluare, de lucru (vor fi trimise pe email).

ADRESABILITATE: cursul este adresat psihologilor cu drept de liberă practică acordat de către Colegiul Psihologilor din România în regim de supervizare/autonom/specialist, psihologilor ce activează în domeniul clinic, de învăţământ, studenţilor /masteranzilor /absolvenţilor interesaţi de domeniul specificat, studenţilor /masteranzilor /absolvenţilor ai facultăţilor cu profil psihologie, psihopedagogie specială, pedagogie, asistenţă socială, sociologie care doresc să îşi aprofundeze cunoştinţele ş.a.

COMPETENŢE: la sfârşitul cursului se vor elibera diplome participare/ certificate de absolvire, cu un număr de10 creditate acordate de către Colegiul Psihologilor din România.

CERTIFICARE:
! Acest curs nu oferă la final o diplomă prin care se dobândeşte o competenţă profesională.
Este un curs de formare continuă, astfel, că la final, se acordă:
• CERTIFICAT AUTORIZAT Colegiul Psihologilor din România – cu 10 credite profesionale, pentru psihologii atestaţi în cadrul CPR- DUBLA CREDITARE:
Psihologie Clinica si Psihologie Educationala si Scolara
(psihologie educationala, consiliere scolara si vocationala; psihopedagogie speciala);
• DIPLOMĂ SPECIALĂ de participare la curs de perfecţionare profesională de 10 ore, necesar la dosarul personal pentru cadrele didactice;
• Studenţii care nu sunt încă atestaţi ca psihologi în cadrul Colegiului Psihologilor din România sau studenţii de la alte specialităţi, vor primi ADEVERINŢĂ de participare (ce poate fi folosită ca şi certificate de practică, în baza acelor activităţi practice ale cursului) din partea ACCDU – Phoenix;
• Ceilalți participanţi care sunt absolvenţi , dar nu sunt atestaţi ca psihologi în cadrul Colegiului Psihologilor din România vor primi DIPLOME DE PARTICIPARE din partea ACCDU - Phoenix.


TEMATICĂ: Cursul se desfăşoară interactiv, având ca principale scopuri: integrarea atât a elementelor teoretice prezentate în tematică, de care nu ne putem dispensa, cât şi a celor practice, de care avem nevoie pentru înţelegerea şi aplicarea lor în lucrul propriu-zis.
Cursul se axează, încă de la început, pe înţelegerea importanţei formării atitudinii şi stilului propriu terapeutic, pe conştientizarea dobândirii abilităţilor proprii - practice de lucru prin aplicarea corectă a diferitelor teorii, tehnici şi metode de lucru terapeutic – care în final ne reprezintă.

A se studia Tematica de Curs detaliată mai jos.


TEMATICA CURSULUI

1.Evaluarea Complexă Psihodiagnostică şi Psihopedagogică; Protocol de cunoaştere şi caracterizare - ghid de observaţie şi interviu
* prezentarea unor modele şi ghid cadru de înregistrare a informaţiilor/rezultatelor şi prezentarea unor tehnici de construire a acestora prin adaptarea la persoana evaluată;
2.Incursiune în parcurgerea nivelelor de realizare a unei evaluari: de la interviu, aplicarea şi experimentarea instrumentelor de evaluare, interpretarea rezultatelor şi până la redactarea raportului de evaluare/profilul psihologic
* fişa psihologică/caracterizarea psihologică – metode, modalităţi şi mijloace utilizate în evaluarea psihologică
* ateliere de aplicaţii practice a unor teste/scale de evaluare psihologică prin prezentarea unor probe principale cu modalitate de lucru, aplicare, interpretare, evaluare
* aplicaţie practică referitoare la modalitate de completare pe fiecare dimensiune utilizând limbajul de specialitate
* întocmirea unui profil psihologic
*redactarea raportului de evaluare, recomandările şi comunicarea rezultatelor, obiectivele terapeutice
* exemple de fişe, rapoarte de evaluare completate
3.Alcătuirea unui program de servicii personalizat
* depistarea şi stabilirea în urma evaluării a responsabilităţilor, identificarea resurselor şi a serviciilor disponibile în comunitate
4.Alcătuirea unui program de intervenţie terapeutică personalizat;
* depistarea şi stabilirea în urma evaluării a nivelului pe toate ariile de dezvoltare, evidenţierea celor deficitare şi stabilirea unor finalităţi educaţionale şi terapeutice
5.Realizarea programelor de consiliere pentru diverse categorii de clienţi şi familiile, aparţinătorii acestora, în funcţie de problematică (ex. diverse tulburări, traume, abuz ş.a.)
* exemple de programe realizate, modalităţi de intervenţie psihoterapeutică: programe de lucru, jocuri şi exerciţii
* aplicaţie practică - lucru individual şi în echipă
6.Rolul familiei şi implicarea ei în procesul terapeutic
* diagnosticul si evaluarea familiei, instrumente de lucru cu familia, tehnici de intervenție si de lucru cu familii, proceduri de intervenție in acord cu familia
7.Studii de caz (delimitări conceptuale clinice şi investigative, exemplificare)
8.Evaluare finală curs

COORDONATORI CURS:
Psiholog clinician specialist/ Psihoterapeut principal/Supervizor psihopedagogie specială Comăneanu Maria

Invitaţi Speciali: practicieni logopezi şi psihodiagnosticieni, din domeniul activităţii logopedice şi de psihodiagnoză a copiilor normali şi copiilor cu cerinţe speciale, din domeniul psihologiei şcolare, psihologiei clinice.