Vineri 10 Mai 2019 - 12 Mai 2019 Inscrierile s-au incheiat
  • Credite acordate: 20
  • Numar de ore: -
  • Cost / persoana: 800 Lei
Judet: BUCURESTI
Localitate: Sector 1
Formular indisponibil
Consilier pentru Dezvoltare Personala - Bucuresti  05.2019

Consilier pentru Dezvoltare Personala

CURS DE SPECIALIZARE/RECALIFICARE PROFESIONALA PENTRU TOTI ABSOLVENTII DE STUDII SUPERIOARE
IN CATALOGUL SEAP cod CPV: 80530000-8- Servicii de formare profesionala (Rev.2)

Acest curs se va sustine pe tot parcursul anului la o data ulterioara definitivarii formarii grupei si de comun acord cu participantii. De asemenea, poate fi sustinut in orice localitate, cu conditia formarii unei grupe de minim 15 cursanti (pentru alte localitati decat Bucuresti, la taxa cursului se va adauga un cost suplimentar minim de deplasare, variabil in functie de localitate si nr. de participanti).

Cursul Consilier pentru Dezvoltare Personala este un curs de specializare profesionala, autorizat de Autoritatea Nationala a Calificarilor Profesionale A.N.C. (fost CNFPA) si recunoscut U.E. La sfarsitul acestuia participantii vor primi un Certificat de absolvire de Competenta Profesionala pentru ocupatia de Consilier pentru Dezvoltare Personala (cod COR 242324), avand antet al Ministerului Muncii, Ministerului Educatiei Nationale si international prin Conventia de la HAGA. Prin urmare, diploma este recunoscuta atat in Romania, cat si in Uniunea Europeana.
Prezentul certificat este insoţit de un Supliment descriptiv in care se regasesc unitaţile de competenţa specifice cursului.

Competentele obtinute:
1: Crearea spaţiului de interacţiune cu persoanele consiliate
2: Investigarea situaţiilor problema
3: Explorarea soluţiilor potenţiale ale situaţiilor problema
4: Consilierea privind modalitaţile de dezvoltare personala

Consilierul de dezvoltare personala poate lucra in mod independent, ca persoana fizica autorizata, sau ca angajat al unor organizatii sau institutii cu domenii variate de activitate, elaborand programe speciale atat individuale cat si de grup in scopul atingerii performantelor fortei de munca scontate de angajatori si venind permanent in ajutorul departamentelor companiilor dar si managerilor acestora.

Avantaje si Beneficii:

- Posibilitatea practicarii ocupatiei de consilier pentru dezvoltare personala in cadrul propriului CABINET INDIVIDUAL DE CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALA/forma juridica PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
- invatarea este activa, practica, logica si nu necesita alocarea unui timp special pentru pregatirea de examen.
- Examenul final se va sustine, ”la final”, adica, in ultima zi a perioadei de formare.
- Certificatul de Absolvire este eliberat de Autoritatea Nationala a Calificarilor Profesionale din Romania in max.15 zile de la absolvire.
- Formatorii au o experienta in domeniul psihologiei aplicate de 15 ani si respectiv 25 de ani.
- Cursul a fost creat pornindu-se de la propria cazuistica si de la experienta de formare indelungata profesionala.

Consilierul pentru Dezvoltare Personala este si poate deveni o calificare profesionala dand posibilitatea de angajare pentru multi dintre cei ce sunt studenti la orice forma de master sau deja absolventi cu DIPLOMA DE LICENTA.
Consilierul pentru dezvoltare personala este o noua ocupatie care se deosebeste de activitatile de psihoterapie, psihiatrie sau consiliere psihologica ce fac obiectul meseriei de psiholog sau/si psihoterapeut. Insa, consilierul pentru dezvoltare personala este un specialist care poate lucra cu persoane sanatoase din punct de vedere psihic.

Pentru aceasta viitorul consilier pentru dezvoltare personala va invata in cadrul acestui curs cum sa realizeze o evaluare astfel incat sa poata delimita sanatatea psihica de boala sau suferinta psihica. De asemenea, va invata cum sa exploreze cat mai adecvat, corect si obiectiv personalitatea clientilor sai, astfel incat sa poata trece la nivelul dezvoltarii capacitatii de asculare, de surprindere a detaliilor importante procesului de consiliere, comunicare prin intrebari si mesaje potrivite fiecarui de tip de client si situatii prin care acesta poate trece.Va invata apoi cum sa realizeze un proces de consiliere pentru dezvoltare personala pentru un client in lurul unu la unu si pentru un grup.


DIPLOME/CERTIFICATE eliberate:

• CERTIFICAT DE ABSOLVIRE insotit de Supliment Descriptiv pentru ocupaţia de Consilier pentru Dezvoltare Personala (cod COR 242324), avand antetul Ministerul Muncii, Ministerul Educaţiei Nationale şi certificat international prin Convenţia de la HAGA.

• DIPLOMA SPECIALA de participare la curs de perfecţionare profesionala necesar la dosarul personal pentru cadrele didactice (care solicita);

• Absolventii cursului, care au finalizat studii superioare in domeniul psihologiei si sunt psihologi cu drept de libera practica autorizati la Colegiul Psihologilor din Romania, vor primi diploma de participare cu un numar de 20 de credite CPR, Comisiile Psihologie Clinica si Psihoterapie si Psihologie Educationala-Psihopedagogie Speciala (acordate de Colegiul Psihologilor din Romania);

• Absolventii cursului, care sunt cadre didactice, vor primi diploma de participare cu un numar de 20 de credite MEN (acordate de Ministerul Educatiei din Romania);

• Absolventii cursului, care sunt studenti la alte facultati / masteranzi vor primi adeverinta de practica acordata de Asociatia CCDU-Phoenix pentru 30/60 de ore.


PERIOADA
10-12 MAI 2019

LOCALITATEA
BUCURESTI

PRET

800 RON (+100 ron taxa de examen) = 900 RON

Costul unui asemenea curs de formare, autorizat ANC ( fost CNFPA), se poate deduce din impozitul pe profit venit conform art. 34 din OG 129/2000, republicata, care prevede ca ”societaţile comerciale, companiile şi societaţile naţionale, unitaţile cooperatiste, regiile autonome şi alte instituţii pot efectua cheltuieli”.

CONDITIE OBLIGATORIE PENTRU iNSCRIERE:
STUDII SUPERIOARE finalizate prin examen de licenta (indiferent profilul de activitate) (se accepta adeverinta de absolvire).

SE ACCEPTA PARTICIPANTI cu STUDII MEDII, care doresc parcurgerea programului si obtinerea de informatii in acest domeniu. Asociatia formatoare va elibera acestora diploma de participare. Daca dupa finalizarea cursului se va obtine diploma de licenta sau o adeverinta prin care sa se ateste sustinerea examenului de licenta, se pot prezenta doar la examen, in functie de programul asociatiei.

ACTE OBLIGATORII NECESARE INSCRERII

copie CI
copie certificat de nastere
copie certificat de casatorie (in cazul schimbarii numelui)
copie diploma de studii superioare


FORMATORI:
Comaneanu Maria - Psihoterapeut Specialist/ Psiholog Principal educaţional special /Supervizor Profesional/ Formator/ Consilier pentru Dezvoltare Personala, cu o experienta practica de 22 de ani numai in domeniul psihologiei, psihoterapiei (hipnoza clinica ericksoniana, psihoterapie cognitiv-comportamentala, rational-emotiva, psihodrama, experientiala), psihopedagogiei, formarii profesionale.

Boruga Bianca - Psiholog autonom educaţional special/Manager Educational/ Supervizor Profesional/ Consilier pentru dezvoltare personala/ Formator cu o experienta practica de 16 ani numai in domeniul psihologiei, pedagogiei si psihopedagogiei, formarii profesionale.

Invitati speciali: din domeniul psihologiei, psihoterapiei, consilierii pentru dezvoltare personala, dezvoltarii personale.


TEMATICA CURS:
1.Ce este Consilierea pentru Dezvoltare Personala: definiţie conform standardului ocupaţional ANC?
- Conditii de acces in aceasta profesia, competenţe, cunoştinţe, abilitaţi, atitudini/ comportamente, deontologie
2.Ce presupune deschiderea si autorizarea Cabinetul de Consiliere pentru Dezvoltare Personala?
- Aspecte juridic-economice
- Spatiul de desfasurare a activitatilor
- Dotarea spatiului de consiliere pentru dezvoltare personala
- Evidenta profesionala:
* model registre de evidenta
* model contracte de consiliere pentru dezvoltare personala individuala si pentru grup
* fise evidenta
* fise de consemnare
* evidenta contabila s.a.
3. Ce este şi ce nu este consilierul pentru dezvoltare personala?
-Diferentele dintre consilierul pentru dezvoltare personala si psiholog, psihoterapeut, consilierul psihologic, coach, mentor, terapeut alternativ, complementar, integrativ, spiritual;
4. Cand o persoana are nevoie de consilierul pentru dezvoltare personala?
-Principalele teme de viata cu care un consilier pentru dezvoltare personala va lucra si care sunt temele de viata care nu intra in competenta sa;
5. Care sun competentele profesionale ale consilierului pentru dezvoltare personala conform standardului ocupational al ANC?
- Amenajarea spatiului de lucru
- Stabilirea contactului emotional cu clientul
- Condiţii de colaborare
- Delimitarea problemei/problemelor
- Investigarea si identificarea solutiilor potentiale la situatia problema
5.Care sun modalitatile generale de lucru in conilierea pentru dezvoltare personala?
- Modalitaţile specifice de dezvoltare personala
6. Comportamentul unui consilier, eficienţa unei consilieri pentru dezvoltare personala.
7. Calitatile unui consilier eficient, tiplologii de consilieri, erori si practici negative ce pot apare in consilierea pentru dezvoltare personala.
8. Evaluarea clientului in principal pentru a afla daca este sau nu potrivit pentru un proces de consiliere pentru dezvoltare personala sau pentru un proces de psihoterapie.
9. Evaluarea clientului pentru identificarea situatiei/situatiilor de viata problematice cu care clientul se prezinta la consilerea pentru dezvoltare personala individuala sau de grup.
10. Instrumente de evaluare care sunt de competenta unui consilier pentru dezvoltare personala: Instrumentele de evaluare standardizate, nestandardizate, de tip A, fise, modele de contracte, scale, foi de consemnare, liste de intrebari de evaluare a clientului.
11. Tipurile si tipologiile de clienti.
12. Intocmirea concluziilor/raportului evaluarii particularitatilor si/sau caracteristicilor persoanelor consiliate: echilibrul emoţional, volumul si dinamica verbala, atitudinea , reactiile la stimuli diversi etc.
13. Evaluare versus Judecata, Obiectivitate versus Subiectivism in actul consilierii pentru dezvoltare personala;
14. Tipuri, Modele şi Metode de consiliere pentru dezvoltare personala; Abordarea problemele delimitate: modelul de consiliere RIS, metode de lucru , tehnici de consiliere individuala si de grup.
17. Tipuri de interventii in consilierea pentru dezvoltare personala - Tehnici de lucru precum: desenul, culoarea, miscarea, sunetele-muzica, simbolurile, tehnicilie din art-terapie, povestea-metaforele, tehnicile de imagerie dirijata, tehnici proiectiv-metaforice si de asociere, terapie asistata; tehnici si metode de lucru cu emotiile-sentimentele, cu starile-dispozitiile, cu actiunile verbale si non-verbale, cu gandurile constructive si gandurile distructive, tehnici de lucru pe relatia gand-emotie/sentiment-comportament, tehnici de invatare, externalizarea problemei, trasarea istoriei problemei, explorarea efectelor problemei, pozitionarea in contextul de viata al clientului, deconstructia/demontarea problemei, transformarea informatiilor negative, elaborarea solutiilor potentiale ale situatiilor problematice: identificarea solutiilor, crearea de alternative, verificarea sau repoziţionarea in contextul de viata al clientului. ş.a.;
18. Criterii de evaluare a succesului consilierii pentru dezvoltare
personala; Terminarea consilierii si urmarirea starii clientului; Numarul de sedinte/intalniri de consiliere pentru dezvoltare personala recomandate;
19. In contextul inexistentei unei deontolgii profesionale, prezentam cateva probleme de responsabilitate si etica.

Impreuna vom realiza Ateliere Speciale de Lucru individual si/sau in echipe. APLICATII PRACTICE vor fi dupa fiecare etapa de predare a notiunilor de mai sus. Exercitiile/jocurile/tehnicile se aplica mai intai individual/ in grup, lasand cursantul sa identifice scopul si rolul acestora si trecand astfel, mai intai prin filtrul personal, prin observarea si analizarea manifestarilor celorlalti participanti si apoi se va explica alegerea acestora, functionalitatea lor.

ADRESA SALII DE DESFAŞURARE
SALA - Calea Calarasi, Bucuresti
(detalii adresa: la inscriere)

MODALITATE DE INSCRIERE:

Pentru inscrieri solicitati FORMULARUL SPECIAL DE INSCRIERE la adresa de email: comaneanu_maria@yahoo.com (detalii telefonice la 0734218855 Comaneanu Maria-Luni-Vineri, orele 09.30–18.00).

Inscrierea se considera confirmata dupa achitarea unei sume de 100 ron din costul integral al cursului .
Cealalta parte din cost, se achita in prima zi a cursului, atunci cand are loc inmanarea mapei cu documentaţia de curs, materialele de lucru.
Achitarea acestui avans are o raţiune pur organizatorica → certitudinea formarii grupei, pregatirea echipei asociaţiei cu mape, diplome, sala.
! Daca acest curs se va amana pe motivul neconstituirii grupei (lucru transmis cu cel puţin 5 zile inainte) şi nu se doreşte pastrarea plaţii avansului, acesta va fi restituit dupa ce se trimite: un nr. de cont, numele/prenumele, cnp-ul/datele instituţiei, pentru returnare prin internet banking.

Acte necesare participarii: BI/CI

CONT BANCAR:

ASOCIATIA CENTRUL DE COMUNICARE SI DEZVOLTARE UMANA-PHOENIX
Sediul: str. Leopardului, nr. 23 B, sector 5, Bucuresti
CIF: 30709765
Contul Bancar: RO80BTRLRONCRT0296446901
Banca: Banca Transilvania

*Asociatia CCDU-PHOENIX isi rezerva dreptul de a-si alege si/sau pastra clientii.